Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan
Edited by Warren Johnson - Nguyen Nam Tran - Wednesday, Aug 03, 2011
US House Representatives voting

(VOA) – The United States House Representatives has passed a measure to cut spending and raise the United States debt limit. The measure is a compromise among Democratic and Republican lawmakers and the Obama administration. It permits the debt ceiling to rise by 2.4 trillion dollars. It also cuts 900 billion dollars in spending over ten years. And the proposal would set up a new congressional committee to find ways to reduce the deficit and additional 1.5 trillion dollars. If the committee fails, cuts will be made to programs already identified in a measure. The Senate expects to vote on the measure Tuesday. Most Democratic and Republican party leaders say they believed the bill will pass.

1. measure /ˈmeʒər/ (n) [countable] an official action that is done in order to achieve a particular aim: kế hoạch, biện pháp

 • safety / security / austerity measures: những biện pháp an toàn / an ninh / nghiêm ngặt

 • a temporary / an emergency measure: một biện pháp tạm thời / khẩn cấp

 • measures against racism: những biện pháp chống lại nạn phân biệt chủng tộc

 • measure to do s.th: kế hoạch / biện pháp để làm một việc gì đó
  We must take preventive measures to reduce crime in the area. Chúng ta phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tình trạng trộm cắp tại khu vực này.

 • The government is introducing tougher measures to combat crime. Chính phủ sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn nhằm chống lại bọn tội phạm.

 • Police in riot gear were in attendance as a precautionary measure. Cảnh sát với thiết bị chống bạo động đã được triển khai như một biện pháp phòng ngừa.

 • half measures [plural] a policy or plan of action that is weak and does not do enough: kế hoạch / biện pháp / chính sách nửa vời

2. compromise /ˈkɑːmprəmaɪz/ (n) an agreement made between two people or groups in which each side gives up some of the things they want so that both sides are happy at the end: sự thỏa hiệp

 • After lengthy talks the two sides finally reached a compromise. Sau những cuộc đàm phán kéo dài, hai bên cuối cùng đã đi đến một thỏa hiệp.

 • In any relationship, you have to make compromises. Trong bất cứ mối quan hệ nào, bạn phải nên có những thỏa hiệp.

 • a compromise solution / agreement / candidate: một giải pháp được thỏa hiệp / thỏa thuận đã được thỏa hiệp / ứng viên đã được thỏa hiệp

 • To stop the argument, they decided on a compromise. Để dừng tranh cãi, họ đã quyết định đi đến một thỏa hiệp.

 • a compromise between government and opposition: một sự thỏa hiệp giữa chính phủ và phe đối lập

 • (proverb) A bad compromise is better than a good lawsuit. (Tục ngữ) Dĩ hòa vi quý

3. deficit / ˈdefɪsɪt/ (n) the amount by which money spent or owed is greater than money earned in a particular period of time: khoản thâm hụt

 • a budget / trade deficit: một khoản thâm hụt ngân sách / thương mại

 • The trade balance has been in deficit for the past five years. Cán cân thương mại đã bị thâm hụt trong năm năm qua.

 • Many countries have a big deficit in food supply. Nhiều quốc gia đã gặp phải thiếu hụt lương thực trầm trọng.

 • a deficit of £2.5 million: một khoản thâm hụt bằng 2,5 triệu Bảng

4. bill /bɪl/ (n) a written suggestion for a new law that is presented to a country's parliament so that its members can discuss it: dự luật, luật dự thảo

 • to introduce a bill: giới thiệu / đưa ra một dự luật

 • to pass / approve a bill: thông qua / ủng hộ một dự luật

 • to reject / veto a bill: bác bỏ / phủ quyết một dự luật

 • the Education Reform Bill: dự luật cải cách giáo dục

 • The bill was amended. Dự luật đã dược sửa đổi.

 • (informal) The bill was thrown out (= did not go past the first stage of discussion and will not become law). (thiếu trịnh trọng) Dự luật này đã bị bác bỏ ngay từ phiên thảo luận đầu tiên.

Hạ Viên Hoa Kỳ đã thông qua biện pháp cắt giảm chi tiêu và nâng mức giới hạn nợ của Hoa Kỳ. Biện pháp này là một sự thỏa thuận giữa các nhà làm luật của Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa và chính quyền tổng thống Obama. Nó cho phép tăng mức trần nợ lên đến 2,4 nghìn tỷ đô-la. Bao gồm việc cắt giảm 900 triệu đô-la chi tiêu trong mười năm tới. Và đề xuất này sẽ thiết lập một ủy ban quốc hội mới nhằm tìm kiếm những giải pháp để giảm bớt thâm hụt và tiết kiệm thêm một khoản 1,5 nghìn tỷ đô-la. Nếu ủy ban này thất bại, những khoản cắt giảm sẽ được thực hiện theo chương trình đã vừa được xác định trong kế hoạch. Thượng viện mong đợi sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch này vào thứ Ba. Hầu hết các nhà lãnh đạo của hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều cho biết họ tin dự luật này sẽ được thông qua.

Send To Friend Print
Other News
Somalia Famine Declared
Geithner: China Needs to Do More
Train and Truck in Fatal Smash
William and Kate in Canada
Chile, Colombia, Mexico and Peru Singed a Trade Agreement
U.S.-Vietnam Begin Agent Orange Clean-up
Angelina Jolie Uses her Star Power for Good
HIV Rates Fall in Worst-Affected Countries
Obama Arrives in South Korea
Cholera Outbreak Hits Haiti
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 92
Yesterday:             278
Total: 5,008,722
4/10/2020 7:28:02 AM------4/10/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies