Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
Gold Price Breaks through $1500-an-ounce Barrier
Edited by Warren Johnson - Nguyen Nam Tran - Wednesday, Apr 20, 2011
New Page 1

(VOA) – The price of gold set a record in trading on Tuesday. The price rose above 1500 dollars an ounce before falling back a few dollars an ounce. Gold prices have increased 31% this year. Political unrest in the Middle East and the disaster in Japan have caused many investors to buy gold. They believed it is a safe place to put their money. Also on Tuesday, the price of silver rose to 43 dollars an ounce that is silver's highest in 30 years.

1. record /ˈrekərd/ (n) [countable] the best result or the highest or lowest level that has ever been reached: kỷ lục

 • record profits: các lợi nhuận kỷ lục
 • Unemployment has reached a record high (= the highest level ever). Tình trạng thất nghiệp đã tới mức kỷ lục (mức cao nhất từ trước tới nay).
 • to set a new record: thiết lập một kỷ lục mới = to hit a reccord
 • to break the record (= to achieve a better result than there has ever been before): phá vỡ kỷ lục   
 • to hold the record: nắm giữ kỷ lục

2. rise /raɪz/ (v) [intransitive] to increase in amount or number: tăng lên

 • rising fuel bills: sự tăng giá của các hoá đơn thanh toán tiền nhiên liệu
 • The price of crude oil rose. Giá dầu thô đã tăng lên.
 • Gas rose in price. Ga đã tăng giá.
 • Unemployment rose (by) 3%. Mức thất nghiệp đã tăng đến 3%.
 • Radiation in Japan has risen above an acceptable level. Phóng xạ tại Nhật Bản đã tăng hơn mức chấp nhận được.

3. investor /ɪnˈvestər/ (n) [countable] someone who gives money to a company, business, or bank in order to get a profit: nhà đầu tư

 • small investors (= private people): nhà đầu tư nhỏ (mang tính chất cá nhân)
 • institutional investors: tổ chức đầu tư, công ty đầu tư (như ngân hàng, các công ty tài chính, các công ty bảo hiểm, v.v…)

Giá vàng đã lập một kỷ lục trên thị trường vào hôm thứ Ba. Giá vàng đã tăng trên 1500 đô la một ao-xơ trước khi rớt xuống vài đô la trên một ao-xơ. Giá vàng đã tăng 31% trong năm nay. Bất ổn chính trị tại Trung Đông và thiên tai tại Nhật Bản làm cho nhiều nhà đầu tư đi mua vàng. Họ tin rằng đây là một cách an toàn để giữ tiền. Cũng trong ngày thứ Ba, giá bạc đã tăng đến 43 đô la một ao-xơ. Đây là mức giá bạc cao nhất trong vòng 30 năm qua.
 

BizEngUsage - Hiểu đúng thì dùng mới tinh
=====================================

Ounce /aʊns/ (viết tắt: oz, từ tiếng Italia cổ onza, hiện nay được viết là oncia; ký hiệu bào chế thuốc: , phiên âm tiếng Việt ao-xơ) là một đơn vị đo khối lượng trong một số hệ đo lường khác nhau, bao gồm các hệ thống khác nhau đo khối lượng tạo thành một phần của hệ đo lường Anh và hệ đo lường tập quán Mỹ. Giá trị của nó thay đổi tùy theo hệ thống. Các dạng ounce được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Ounce avoirdupois quốc tế và Ounce troy quốc tế.
 

Liên quan đến cách dùng các đơn vị đo lường, hãy xem thêm lỗi thường gặp với đơn vị tấn - ton v/s tonne. Click đọc thêm.

Nhân tiện, cách đọc các con số đi cùng đơn vị cũng không đơn giản. Sẽ sai, nếu đọc $6.15 là six point one five dollars. Click đọc thêm.

(Nguồn: www.vi.wikipedia.org/ounce)
  

Send To Friend Print
Other News
Stock Market Falls Sharply
Tuk Tuk Goes Electric for the EU Market
Pepsi Ad - Indian Elephant Tower
Intel Delivers Stellar Results
Catfish Exporters Should Target Mexico
Nissan in New 600,000 Car Recall
Panasonic Sees 3D TV Price War
HP Computing Life beyond PCs
Google TV Launching this Fall
Boeing Delays 787 until 2011
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 34
Yesterday:             172
Total: 5,037,030
7/10/2020 12:29:01 PM------7/10/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies