Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
Goldman Limits Facebook Offering
Edited by Banh Thi Uyen Uyen - Sunday, Jun 26, 2011
New Page 1

(Reuters) – Goldman Sachs has completed the sale of a stake of Facebook to private investors overseas. As leaked earlier this year, Facebook raised 1.5 billion dollars, in an offering it says was oversubscribed. The company says it plans to start filing public financial reports by April of next year. The planned investment was highly criticized, prompting Goldman to seek foreign investors only.

1. stake /steɪk/ (n) money that somebody invests in a company: cổ phần, tiền đầu tư (nghĩa trong bài)

 • to have a stake in some liquid assets: có tiền đâu tư trong các tài sản lưu động
 • to give employees a stake in the business: cho nhân viên mua cổ phần của công ty
 • to buy / take a 15 per cent stake in the Vietnam International Bank: mua 15% cổ phần của ngân hàng VIB

2. oversubscribed /ˌoʊvərsəbˈskraɪbd/ (a) if something is oversubscribed, too many people have said that they want to use it or have it: một thứ gì đó được cần quá mức

 • The bonds were oversubscribed. Trái phiếu không đủ bán (cung không đủ cầu).
 • Concert tickets were massively oversubscribed. Cháy vé xem hòa nhạc.
 • If the course is over-subscribed, registration will be on a first come, first served basis.
  Nếu lương học viên đăng ký lớp học quá đông, thì cho ghi danh theo hình thức đến trước giải quyết trước.

3. investment /ɪnˈvestmənt/ (n) the act of investing money in something: sự đầu tư, khoản đầu tư

 • to encourage foreign investment: khuyến khích đầu tư nước ngoài
 • investment income: lợi nhuận đầu tư
 • a high-tech foreign direct investment project: một dự án công nghệ cao có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • investment grade: điểm đầu tư, hạng đầu từ (do Tổ chức định mức tín nhiệm Standard & Poor’s xếp từ AAA xuống D)

Usage notes:

 • ADJ. high-risk, risky| safe |large-scale, massive, substantial  to call for massive investment to rebuild the country's economy. Tổng thống đã yêu cầu một khoản đầu tư khổng lồ nhằm tái thiết nền kinh tế đất nước | infrastructural, manufacturing | public-sector, state
   
 • VERB + INVESTMENT make | attract, encourage, promote, stimulate to encourage new investment khuyến khích một khoản đầu tư mới | increase | cut
   
 • PREP. ~ from investment from American pension funds khoản đầu tư từ quỹ về hưu Mỹ | ~ in investment in local industry một khoản đầu tư vào các ngành tại địa phương

Tập đoàn Goldman Sachs đã hoàn tất kế hoạch huy động vốn vào Facebook với các nhà đầu tư tư nhân bên ngoài nước Mỹ. Theo thông tin bị rò rỉ hồi đầu năm nay, Facebook huy động được 1,5 tỉ đô la trong lần thu hút vốn đầu tư được cho là có quá nhiều người muốn tham gia. Công ty cho biết sẽ bắt đầu lập các báo cáo tài chính chính thức vào tháng Tư năm tới. Chính sự quan tâm quá lớn của truyền thông vào kế hoạch đầu tư đã khiến Goldman Sachs không tìm kiếm với các nhà đầu tư Mỹ.

BizEngUsage - Hiểu đúng thì dùng mới tinh
=====================================


"Hàn thử biểu" Standard & Poor's 500

S&P thành lập năm 1860 tại Mỹ, là một trong ba tổ chức xếp hạng được Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) công nhận (hai tổ chức khác là Fitch Ratings và Moody’s). Đây cũng là tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho Chính phủ Việt Nam.

Định mức tín nhiệm là một tiêu chí để đánh giá mức độ rủi ro tại môi trường đầu tư của một quốc gia hay vùng lãnh thổ và thường được các nhà đầu tư sử dụng để quyết định trước khi rót vốn. Ngoài Standard & Poor's, bảng xếp hạng độc lập của Moody's và Fitch cũng được nhiều nhà đầu tư sử dụng.

Hệ thống xếp hạng của S&P bao gồm các mức đánh giá AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D. Trong đó, các mức xếp hạng BB, B, CCC, CC và C biểu thị nền kinh tế đang có tình trạng đầu cơ.

Theo Bloomberg, Tổ chức S&P đã hạ mức tín nhiệm năm 2010 của Việt Nam từ BB- xuống còn BB do lo ngại về tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

What do the letter ratings mean?

The general meaning of our credit rating opinions is summarized below.

AAA’—Extremely strong capacity to meet financial commitments. Highest Rating.
AA’—Very strong capacity to meet financial commitments.
A’—Strong capacity to meet financial commitments, but somewhat susceptible to adverse economic conditions and changes in circumstances.
BBB’—Adequate capacity to meet financial commitments, but more subject to adverse economic conditions.
BBB-‘—Considered lowest investment grade by market participants.
BB+’—Considered highest speculative grade by market participants.
BB’—Less vulnerable in the near-term but faces major ongoing uncertainties to adverse business, financial and economic conditions.
B’—More vulnerable to adverse business, financial and economic conditions but currently has the capacity to meet financial commitments.
CCC’—Currently vulnerable and dependent on favorable business, financial and economic conditions to meet financial commitments.
CC’—Currently highly vulnerable.
C’—Currently highly vulnerable obligations and other defined circumstances.
D’—Payment default on financial commitments.

Note: Ratings from ‘AA’ to ‘CCC’ may be modified by the addition of a plus (+) or minus (-) sign to show relative standing within the major rating categories.

Nguồn: www.standardandpoors.com; www.vneconomy.vn; www.vnexpress.vn
 

Send To Friend Print
Other News
GM profit Soars in First Quarter
Nokia Cuts 7000 Jobs
Gold Price Breaks through $1500-an-ounce Barrier
Stock Market Falls Sharply
Tuk Tuk Goes Electric for the EU Market
Pepsi Ad - Indian Elephant Tower
Intel Delivers Stellar Results
Catfish Exporters Should Target Mexico
Nissan in New 600,000 Car Recall
Panasonic Sees 3D TV Price War
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 37
Yesterday:             172
Total: 5,037,033
7/10/2020 12:42:39 PM------7/10/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies