">
Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
Russia Lifts Wheat Export Ban
Edited by Keith Gibson - Than Thi Thu Thao - Sunday, Jul 10, 2011
New Page 1

(Reuters) – Fields like these used to supply a third of the world's wheat. But when a drought hit Russia last year, the country's government banned the export of wheat to stabilise prices at home. Now after ten months, Russia has decided to export once more.

"We expect that total Russia grain export will be around 15 million tons, maybe some more - it will depend on demand and world prices."

Russia's return to the international sales got off to a slow start on Friday. Buyers appear in no hurry to snap up supplies. Egypt is the world's largest wheat importer. It has so far shown little interest in Russian wheat, but officials in Moscow say Egypt is paying above the odds to buy elsewhere so will soon come knocking. Now the drought has eased, Russian wheat farmers have every reason to be optimistic.

"This year weather conditions are more or less favorable for grain cultures - I mean, primarily the rain - so this field allows us to hope that there will be a harvest of more than 4 tonnes per hectare here." The U.S. and European Union stepped up grain exports in the absence of Russian supplies. But it's western Europe's turn to suffer drought, mean it's less able to do so this year. European crop outputs are expected to be down.


1. wheat
/wiːt/ (n) a plant grown for its grain that is used to produce the flour for bread, cakes, pasta, etc: cây lúa mì

 • wheat germ: mầm lúa mì
 • cracked wheat: mì tấm
 • to ban wheat exports: cấm xuất khẩu lúa mì
 • to sign a wheat flour-supplying contract worth $12 million: ký một hợp đồng cung cấp bột lúa mì trị giá 12 triệu đô la
 • Diner can order Oolong tea or wheat tea. Thực khách có thể gọi trà Ô-long hoặc trà lúa mạch

     Usage notes:

 • VERB + WHEAT grow trồng| cut, harvest gặt, thu hoạch | grind xay
 • WHEAT + NOUN harvest vụ thu hoạch |field cánh đồng | flour bột mì Bread and pasta are made from wheat flour. Bánh mì và mì ống được làm từ bột mì.
 • 230,000 tonnes of wheat were imported: 230.000 tấn lúa mì được nhập khẩu.

     Lưu ý: Chữ ton (tấn) ≠ chữ tonne (tấn). Xem cách dùng VÀO ĐÂY.

2. stabilise /ˈsteɪbəlaɪz/ (v) to become or to make something become firm, steady and unlikely to change: trở nên ổn định, làm cho vững vàng

 • to sell the price-stabilised goods: bán hàng bình ổn giá
 • to stabilise prices: bình ổn giá
 • Produce is stored to stabilise price in the domestic market.
  Nông sản được dự trữ để bình ổn giá trong thị trường nội địa.

3. grain /ɡreɪn/ (n) the seeds of crops such as corn, wheat, or rice that are gathered for use as food: ngũ cốc

 • whole grain cereals: ngũ cốc nguyên hạt
 • multi-grain: ngũ cốc đa hạt
 • grain market: thị trường ngũ cốc

     Usage notes:

 • VERB + GRAIN: grow, produce sản xuất ngũ cốc | store tích trữ ngũ cốc
 • GRAIN + NOUN: harvest, production, yield vụ thu hoạch, sản lượng ngũ cốc| exports, imports sự xuất khẩu, nhập khẩu ngũ cốc
 • Last year's grain harvest was the biggest ever: Vụ thu hoạch ngũ cốc năm ngoái là lớn nhất từ trước đến nay.

4. output /ˈaʊtpʊt/ (n) the amount of something that a person, a machine or an organization produces: sản lượng

 • to cut output: cắt giảm sản lượng
 • to raise industrial output: tăng sản lượng công nghiệp
 • manufacturing/industrial/agricultural output: sản lượng sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp
 • Output is up 30% last year.
  Sản lượng tăng 30% vào năm ngoái.

Những cách đồng như thế này từng là nguồn cung cấp lúa mì lớn thứ 3 trên thế giới. Tuy nhiên, hạn hán hoành hành ở Nga vào năm ngoái đã làm cho chính phủ nước này phải cấm xuất khẩu lúa mì để bình ổn giá trong nước. Giờ đây, sau 10 tháng, Nga quyết định xuất khẩu trở lại.

"Chúng tôi cho rằng tổng sản lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga sẽ khoảng 15 triệu tấn, có thể nhiều hơn - nó tùy thuộc vào nhu cầu và giá lương thực thế giới".

Sự quay lại thị trường thế giới của Nga có 1 khởi đầu chậm vào thứ Sáu. Người mua xem ra không vội vàng để mua lấy mua để lượng hàng này. Ai Cập là nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Đến giờ, tín hiệu cho thấy nước này chưa quan tâm đến lúa mì Nga, nhưng theo giới chức Mátxcơva, Ai Cập đang phải trả nhiều hơn để mua ở nơi khác, vì vậy sẽ sớm đến gõ cửa Nga. Hiện nay tình trạng hạn hán đã dịu đi nên những nông dân Nga có lý do để cảm thấy lạc quan hơn.

"Điều kiện thời tiết năm nay chủ yếu là trời mưa nên ít nhiều thuận lợi hơn cho việc trồng ngũ cốc, mà theo tôi là lúa mì. Cho nên ruộng lúa mì này cho phép chúng tôi hi vọng là sẽ thu hoạch được hơn 4 tấn/hécta." Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu (EU) đẩy mạnh xuất khẩu ngũ cốc trong khi nguồn cung cấp của Nga thiếu hụt. Nhưng giờ đến lượt Tây Âu lại đối mặt với hạn hán, điều này cho thấy các nước này ít có khả năng để xuất khẩu tương tự như vậy trong năm nay. Sản lượng hoa màu của EU có thể sẽ giảm.

 

Send To Friend Print
Other News
Citigroup Reveals Hacker Attack
Goldman Limits Facebook Offering
GM profit Soars in First Quarter
Nokia Cuts 7000 Jobs
Gold Price Breaks through $1500-an-ounce Barrier
Stock Market Falls Sharply
Tuk Tuk Goes Electric for the EU Market
Pepsi Ad - Indian Elephant Tower
Intel Delivers Stellar Results
Catfish Exporters Should Target Mexico
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 18
Yesterday:             457
Total: 5,008,370
4/9/2020 1:06:36 AM------4/9/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies