Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
OMG! Online Abbreviations Make Oxford
Edited by Dean Lincoln - Nguyen Tuan Khai - Wednesday, Jun 15, 2011
Adding 3 abbreviations in OLD

(VOA) – The Oxford English Dictionary is adding three-letter abbreviations commonly used in text messages. The latest version of the dictionary includes abbreviations like OMG for “Oh My God!” and LOL which means “Laughing Out Loud”. And for the first time, the book will list a heart-shaped sign () as a completely new deal usage as a verb meaning “to love”. Many people consider the Oxford English Dictionary the most complete record of the English language in the world.

1. letter /ˈletər/ (n) a written or printed sign representing a sound used in speech: chữ cái, chữ, ký tự (ngôn ngữ)

 • There are 26 letters in the English alphabet. Có tất cả 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
 • to be listed in alphabetical order: được lập (danh sách) theo thứ tự chữ cái
 • to be arranged alphabetically by the clients: được sắp xếp theo vần chữ cái tên khách hàng
 • What do the letters ETF stand for? - They stand for English Time Forum.
  Các ký tự ETF biểu thị chữ gì? - ETF biểu thị cho 3 chữ English Time Forum.

    Usage notes:

 • ADJ. big, large | block, capital, upper-case Fill in the form in block letters. Hãy điền vào bảng này bằng chữ in hoa. | lower-case, small | bold | initial The company's name is made from the initial letters of his children's names. Tên của công ty được lấy từ những chữ cái đầu tiên của tên các con của ông ấy.
 • PREP. in … ~s to be written in large white letters: được viết bằng chữ cái lớn màu trắng

2. version /ˈvɜːrʒn/ (n) a form of something that is slightly different from an earlier form or from other forms of the same thing: ấn bản, phiên bản

 • This is the 3.0 version of English Time's iBT TOEFL testing system for learners.
  Đây là phiên bản 3.0 của chương trình phần mềm dành cho học viên luyện thi TOEFL iBT tại English Time.

    Usage notes:

 • ADJ. current, latest, new, updated, up-to-date | early, initial, original, preliminary, prototype an earlier version of this novel một phiên bản gốc của tiểu thuyết này| later, subsequent | final the final version of the architectural books ấn bản cuối cùng của các quyển sách về kiến trúc | basic, standard | simplified | improved, modified, refined | advanced, complex, sophisticated
 • VERB + VERSION develop | bring out, create, come out/up with, introduce, launch, offer, present, produce, release, roll out, unveil
 • VERSION + VERB be out, come out The new version comes out in June. Một phiên bản mới thường được ra mắt vào tháng Sáu. | be based on sth

Từ điển tiếng Anh Oxford chuẩn bị thêm vào ba hình thức viết tắt thông dụng trong các tin nhắn. Ấn bản gần đây nhất của từ điển này bao gồm các từ viết tắt như là OMG thể hiện cho “Lạy Chúa tôi!” và LOL mang nghĩa “Cười phá lên”. Và lần đầu tiên, quyển từ điển này sẽ cho thêm vào danh sách một ký hiệu hình trái tim () như là một cách dùng hoàn toàn mới thể hiện cho từ "yêu thương, thích". Đối với nhiều người, Từ điển Oxford được xem là tài liệu hoàn chỉnh nhất về tiếng Anh trên toàn thế giới.
 

BizEngUsage - Hiểu đúng thì dùng mới tinh
=====================================


Từ điển Oxford và chuyện bỏ ra - thêm vào

Hồi tháng 3 năm nay, hãng tin AP đăng bài viết của tác giả Jill Lawless với tiêu đề "OMG! Online abbreviations make Oxford". Nhiều độc giả thốt lên "Oh My God! Cái tựa đề gì mà ngộ thế!" Thật lạ và thú vị. Trong ấn bản mới đây, Oxford thêm vào các mục từ như LOL, OMG, FYI, WAGs (wives and girlfriends). Ở lần ra mắt trước đó mấy năm, nhóm biên soạn Oxford cũng đã từng quyết định bỏ dấu gạch nối (- hyphen) trong khoảng 16 ngàn từ vựng. Cứ mỗi lần "bỏ ra - thêm vào" như thế thì, y như rằng, giới ngôn ngữ lại bàn tán xôn xao.

Các nhà ngôn ngữ đấu tranh và bảo tồn sự trong sáng của tiếng Anh thì phản đối kịch liệt. Theo họ, hà cớ gì phải chấp nhận thứ tiếng Anh làm người ta phải vò đầu bứt tóc mà cũng không sao hiểu nỗi. Kiểu tiếng Anh biến tướng (leetspeak - biến thể của elite speak) trong cộng đồng game trực tuyến và trong tin nhắn cần phải được ngăn chặn, không cho nó nhảy sang tháp ngà Anh ngữ chính thống vốn kín cổng tường cao. Chướng tai gai mắt lắm khi nghe tehcool (quá tuyệt, teh là chữ the mà ra; dần dần cái sai này có thêm nghĩa mới là very). 10q thank you còn 10x thanks. Hay như cụm từ ten odd participants: Khi muốn phân biệt rõ ý "ước chừng 20 người tham dự" với ý "20 người tham dự quái dị", thì viết làm sao đây, nếu không có dấu gạch nối (-)?

Với những người ủng hộ, việc điều chỉnh như thế là cần thiết vì ngôn ngữ vốn "thoát thai" từ đời sống. Cuộc sống biến đổi ngôn ngữ như thế nào thì nhóm biên soạn phải quan sát, nhặt ra và bổ sung cho lần xuất bản sau. Đấy là thái độ động (dynamic) của người Mỹ, là có đọc có biết đến phương Tây, tới Heisenberg và nguyên lý bất định của ông. Hiện tượng này là bình thường. Lúc này tôi chấp nhận các từ đó là vì tôi chưa đủ thời gian chứng minh nó phá hoại cái tháp ngà kia. Giống như với pháp luật - sự lầm lẫn chung làm nên pháp luật - văn phạm và cách dùng từ rồi cũng đâu đấy. Thời gian sẽ sàn lọc cái quặng ngôn ngữ phát sinh kia, để rồi sau quá trình thoát thai, chỉ một số ít chúng sẽ tồn tại thành ngôn ngữ chính thức.

So với các lĩnh vực khác, kinh doanh là môi trường "đẻ ra" thứ tiếng Anh gọi là thời thượng nhất. Văn bản kinh doanh viết bằng tiếng Anh đòi hỏi ngôn từ, cấu trúc trang trọng, qui cũ bao nhiêu thì trong văn nói nó lại biến thể bấy nhiêu. Globalization (sự toàn cầu hóa) là từ được dùng ngày càng nhiều. Đã biết toàn cầu nhưng cũng phải thích nghi với từng thị trường, từng văn hóa bản địa (localization).  Thế là ta có glocalization. Trong các viện ngôn ngữ, nhiều cụ khó tính bảo "Thời thượng đấy, tinh gọn đấy nhưng có vẻ sáo rỗng!" Ai cũng có cái lý cho riêng mình...
 

Send To Friend Print
Other News
Discovery Astros Kick off First Spacewalk
Robot Actress Steals the Show
Mozart Helps Premature Babies
Oil Eating Bacteria Cleaning up BP's Oil Spill
Childhood Cancer survivors ‘Face Higher Death Risk’
Gel Shows Promise against HIV
Viet Nam Prepares for 4G Frequency Band
Police Drills for Ducks
‘A Whale’ Oil Skimmer Arrives for BP Oil Spill Clean-Up
IBM ‘Collaboration Initiatives' Unveiled
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 23
Yesterday:             457
Total: 5,008,375
4/9/2020 1:17:46 AM------4/9/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies