Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
Stories Feature Love in Ha Noi
Edited by Banh Thi Uyen Uyen - Wednesday, Jul 14, 2010
New Page 1

(VNS) - The idea of writing love stories flashed into writer Ly Khac Cung’s mind a decade ago when he visited the Hachette Publishing House, Paris and found the love stories of many countries in store, but nothing from Viet Nam.

He spent time and effort collecting materials and listening older people’s stories. Finally, he compiled 150 short love stories and printed them in three-volume publication entitled Chuyen Tinh Thang Long – Ha Noi (Thang Long – Ha Noi’s Love Stories).

Cung had previously published a book of Vietnamese love stories but with his love for Ha Noi, Cung decided to focus on stories of Hanoians. His book features the love between people of different positions in the society such as a queen, a quan ho (love duet) singer, a florist, a teacher and a cook. Some stories are simple and modest, while others are dramatic.

Because they have been collected and written over many years, the stories record the morals, customs and behaviour of Ha Noi’s people in different historical periods. One person may be still influenced by feudal customs, while another finds love in freedom.

Through Cung’s books, the readers also learn about Ha Noi’s old place names and history.

“Somerset Maugham once said that if you want to understand some where’s culture, read the local love stories to feel the beauty, the good, the great, the bizarre and the drama and you’ll have a complete understanding,” Cung says, “I agree with him, and it was the criterion I used for the collection.”

With more than 40 books on Ha Noi’s spiritual life, speciality, customs, culture and geography, Cung is considered one of the foremost researchers on the capital city.

The book series, each one is around 200 pages, are on sale in the whole country.


1. flashed /
flæʃt/ (v) to come into your mind suddenly: lóe lên, nảy ra

 • It flashed upon me that .... Tôi chợt nảy ra ý rằng ...
 • to flash through my mind: chợt lóe lên trong tâm trí
 • Her mind flashed back to their first date. Tâm trí cô hồi tưởng lần hẹn họ đầu tiên của họ.


2. compiled /
kəmˈpaɪld/ (v) to produce a book, list, report, etc. by bringing together different items, articles, songs, etcs: biên soạn, soạn thảo

 • to compile the reference book from his accumulated real-life experience: biên soạn cuốn sách tham khảo từ vốn sống ông tích lũy được
 • to be compiled from a a variety of sources: được soạn thảo từ nhiều nguồn khác nhau
 • to be complied carefully: được biên soạn / soạn thảo công phu
 • to collect and compile: sưu tầm và biên soạn
 • to be compiled from the latest and most authentic information: được biên soạn từ những dữ liệu chính thống và mới nhất

3. entitled /ɪnˈtaɪtld/ (v) to give a title to a book, play, etc: đặt tựa, có tựa đề

 • to enjoy a song entitled the same as the album: thưởng thức bài hát trong album cùng tên
 • I admire Zhuge Liang in the movie "Romance Of The Three Kingdoms", which was made from the novel entitled the same.
  Tôi khâm phục Gia Cát Lượng trong bộ phim Tam Quốc Chí được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.
 • The novel was entitled "And Quiet Flows The Don": Cuốn tiểu thuyết mang tên "Sông Đông Êm Đêm"
 • to highly recommend the book entitled "What don't teach you at Harvard Business School" by Mark H.McCormack: trân trọng giới thiệu quyển sách có tựa đề 'Những điều trường Harvard không dạy bạn" của Mark H.McCormack

     Notes:

 • Ngày nay có sự thay đổi nhiều trong cách phiên âm tiếng Hoa ra tiếng Anh.

  Trước đây sách báo thường ghi theo phương pháp của Wade-Giles.
  Ví dụ:
          Peiching (Bắc Kinh), Mao Tse-tung (Ma Trạch Đông), Kung Tsu (Không Tử)

  Nay đã chuyển sang hệ thống Pinyin phổ biến hơn, mang tính
  chính thức
  Ví dụ:
         Beijing (Bắc Kinh), Mao Zedong (Ma Trạch Đông), Kong Zi (Không Tử)
   
 • Do đó, khi thấy một từ tiếng Hoa ghi bằng tiếng Anh, phải xem nó được viết theo hệ thống nào mới tra cứu nhanh được.

4. features /ˈfiːtʃəz/ (v) to include a particular person or thing as a special feature: đề caopf

 • The school of literature that features art for humans' sack: trường phái văn học đề cao nghệ thuật vị nhân sinh
 • to feature human dignity and integrity: đề cao tính chân thiện mỹ ở con người
 • He features her genuine love for him as his god.
  Anh suy tôn tình yêu không vụ lợi mà cô dành cho anh như những điều thiêng liêng nhất.

5. morals/ˈmɔːrəl / (n) a practical lesson that a story, an event or an experience teaches you: bài học kinh nghiệm, bài học đạo đức

 • a decline in morals: suy đồi đạo đức
 • a corruption of morals: sự đồi bại về đạo đức
 • to question one's morals: nghi ngờ đạo đức của ai
 • to have no morals: vô đạo đức
 • to have good morals: đạo đức tốt
 • a person of loose morals: một con người đạo đức buông thả

6.bizarre /bɪˈzɑːr/ Adj) very strange or unusual: kỳ lạ, kỳ quái

 • to act in a bizarre manner: có hành động kỳ quặc
 • a bizarre story: một câu chuyện kỳ lạ
 • bizarre stories around the world: những chuyện lạ đó đây

7. criterion /kraɪˈtɪriən/ (n) a standard or principle by which something is judged, or with the help of which a decision is made: tiêu chuẩn, tiêu chí

 • living criterion: chuẩn mực sống

8. speciality /ˌspeʃiˈæləti/ a type of food or product that a restaurant or place is famous for because it is so good: đặc sản, đặc trưng

 • local specialities = local delicacies: đặc sản địa phương
 • a speciality phở shop: tiệm phở đặc sản

Ý tưởng viết chuyện tình lóe lên trong đầu nhà văn Lý Khắc Cung một thập kỷ trước đây khi ông đến thăm Nhà xuất bản Hachette ở Paris và tìm thấy trong hiệu sách những câu chuyện tình từ nhiều quốc gia, nhưng không một mẫu chuyện tình nào của Việt Nam.

Ông bỏ thời gian và nổ lực thu thập tư liệu, lắng nghe chuyện kể từ người già để rồi biên soạn nên 150 chuyện ngắn tình yêu được xuất bản trong 3 tập sách có tựa đề Chuyện tình Thăng Long – Hà Nội.

Nhà văn đã từng xuất bản một cuốn sách về chuyện tình Việt Nam với tình yêu ông dành cho Hà Nội, nay ông tập trung vào câu chuyện của những người Hà Nội. Tác phẩm của ông đề cao tình yêu giữa những con người không cùng địa vị, từ một cô gái đẹp , một người hát quan họ, một người bán hoa đến một người làm nghề giáo hay người nội trợ. Nhiều câu chuyện bình thường và giản dị, số khác đầy kịch tính.
Vì những câu chuyện này được thu thập và viết lại qua nhiều năm chúng ghi lại những bài học đạo đức, phong tục tập quán và cách đối nhân xử thế của người Hà Nội vào những giai đoạn lịch sử khác nhau. Người ta có thể vẫn bị ảnh hưởng bởi những tục lệ phong kiến, số khác tìm kiếm tình yêu trong sự tự do.

Qua những cuốn sách của Lý Khắc Cung, người đọc cũng biết thêm về tên và lịch sử những địa danh xưa của Hà Nội.

“Somerset Maugham đã từng nói rằng nếu bạn muốn hiểu văn hóa của một nơi nào đó, hãy đọc những câu chuyện tình của người địa phương để cảm được cái đẹp, cái tốt, cái vĩ đại, cái kỳ quái và cái kịch tính rồi bạn sẽ hiểu một cách toàn vẹn”, theo lời nhà văn Cung, “Tôi đồng ý với Somerset Maugham, và nó là tiêu chí tôi dùng cho việc thu thập tư liệu để viết.”

Với hơn 40 đầu sách về đời sống tinh thần của người Hà Nội, những nét đặc trưng, tập tục, văn hóa và địa lý, Lý Khác Cung được xem là một trong những nhà nghiên cứu tiên phong về thành phố thủ đô này.

Những tập sách này, khoảng 200 trang mỗi quyển, đang được bán trên khắp cả nước.
 

Send To Friend Print
Other News
Chocolate China Wows Taiwanese
Britney Turns Fashion Designer
Angelina Jolie Visits Ecuador
100-Year Old with a Killer Forehand
South Africa Preps for Cup
Obama Pushes for Healthcare Reform
Harleys Roar into Record Book
Scientists Decode Bilharzia Parasite Genomes
Cyclone Aila Lashes Eastern India, Bangladesh
UN Raises Alarm over Congo Killings, Rapes
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 44
Yesterday:             172
Total: 5,037,040
7/10/2020 1:19:38 PM------7/10/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies