Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
France Backing off Burka Ban
Edited by Vo Nhat Giang Thanh - Friday, Jul 23, 2010
New Page 1

(VOA) - In France, the parliament has begun a debate on a proposal to ban full Islamic face-coverings and similar clothing. The government says the covering disrespects women and does not fit with French values. Justice Minister Michele Alliot-Marie said that wearing face-coverings cuts off women from society. Opponents of the ban say it violates their freedom of expression.

1. proposal /prəˈpoʊzl/ (n) a formal suggestion or plan; the act of making a suggestion: sự đề nghị, bản đề xuất, dự luật (nghĩa trong bài)

 • the proposal of the new terms for s.th: việc đề nghị những điều khoản mới cho
 • to submit/consider/accept/reject a proposal: nộp / xem xét / duyệt / không duyệt một sự đề xuất
 • a proposal concerning/relating to s.th: một đề xuất về / liên quan tới
 • controversial proposals: những đề xuất gây tranh cãi
 • Note: Trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài, khi nói đến bản dự thảo, sự đề xuất, đề cương dự án trình cho cấp trên duyệt, người ta thường dùng luôn từ proposal, mà không dịch qua tiếng Việt. Ví dụ, "Sếp có duyệt proposal của anh không?" (Was your proposal accepted?)

2. disrespects /ˌdɪsrɪˈspekt/ (v) to speak about or treat somebody/something without respect: cư xử, ăn nói thiếu tôn trọng (ai/cái gì)

 • Don't disrespect my belief: Đừng đối xử thiếu tôn trọng với đức tin của tôi!

disrespects (n) (for/to/towards s.o/s.th) a lack of respect for somebody/something: sự thiếu tôn trọng, sự vô lễ

 • disrespect for the law: sự thiếu tôn trọng pháp luật
 • to treat s.o with disrespects: cử xử thiếu tôn trọng với ai
 • to have / show total disrespects for women: tỏ ra rất thiếu tôn trọng phụ nữ
Note:

Trong đàm thoại, thường nghe những câu như dưới đây:

 • No disrespect to you, but ...

 • No disrespect intended, but

 • No disrespect intended Sir/Ma'am, but

 • I mean no disrespect to ..., but ...

Đều có nghĩa: Không phải thiếu tôn trọng (ai), nhưng ...

3. freedom /ˈfriːdəm/ (n) the right to do or say what you want without anyone stopping you: quyền tự do

 • freedom of speech/expression/worship: quyền tự do ngôn luận / thể hiện / tín ngưỡng
 • to have press freedom: quyền tự do báo chí
 • rights and freedoms guaranteed by the constitution: các quyền và sự tư do được pháp luật bảo vệ
 • Our freedom was threatened by press censorship. Quyền tự do của chúng tôi bị báo đe dọa bởi chính sách kiểm duyệt báo chí.
burka (burkha) /ˈbʊəkə/ or /ˈbɜːrkə/ a long loose piece of clothing that covers the whole body, including the head and face, worn in public by Muslim women in some countries: y phục che kín từ đầu tới chân của đạo Hồi, chỉ để lộ hai mắt

Quốc hội Pháp bắt đầu thảo luận luận về dự luật cấm đeo mạng che mặt của phụ nữ Hồi giáo và những y phục tương tự. Chính phủ cho rằng việc mang mạng che mặt là không tôn trọng nữ giới và không phù hợp với giá trị văn hóa Pháp. Theo Bà Michele Alliot-Marie, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mang mạng che mặt sẽ chia tách phụ nữ ra khỏi xã hội. Những người phản đối lệnh cấm này thì lại lập luận nó xâm phạm đến quyền tự do thể hiện của họ.   
 

Send To Friend Print
Other News
Stories Feature Love in Ha Noi
Chocolate China Wows Taiwanese
Britney Turns Fashion Designer
Angelina Jolie Visits Ecuador
100-Year Old with a Killer Forehand
South Africa Preps for Cup
Obama Pushes for Healthcare Reform
Harleys Roar into Record Book
Scientists Decode Bilharzia Parasite Genomes
Cyclone Aila Lashes Eastern India, Bangladesh
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 53
Yesterday:             172
Total: 5,037,049
7/10/2020 1:49:59 PM------7/10/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies