Course OffersNews LessonsEnglish ServicesInternship-TrainingLanguage LivingETF ForumLearner Needs Analysis
Skip Navigation Links
Censored by Nguyen Tuan Kiet, General News Editor
Saucy Tomato Toss Spreads Red Paste
Edited by Dean Lincoln - Nguyen Tuan Khai - Saturday, Sep 11, 2010
Saucy tomato toss spreads red pa

(Reuters) - A food fight on a grand scale!
The annual tomato throwing festival or "Tomatina" in Bunol, Spain. Tens of thousands of revelers slid around in the red mess, noisily shouting their praises for the saucy fruit.

The festival, which actually means "tomato fight", takes place on the last Wednesday of every August and began in 1945.
 

And the reason behind this mayhem? Well, none really -- just an excuse to throw over-ripe tomatoes at each other.

 

1. scale /skeɪl/ (n) (uncountable) the size or extent of something, especially when compared with something else: tỷ lệ, quy mô, phạm vi

 • on a great / grand / huge scale: trên quy mô lớn

 • on a world / global scale: trên phạm vi toàn thế giới

 • on a modest / small scale: trên phạm vi khiêm tốn / nhỏ

 • It is interesting to know the full scale of the festival. Thật là thú vị khi biết quy mô của lễ hội.

2. revele /ˈrevl/ (v) to spend time enjoying yourself in a noisy, enthusiastic way: người tham dự (trong cuộc vui)

 • to revel in s.th / doing s.th: ham mê, thích thú, miệt mài, chăm chú vào việc gì / làm cái gì

 • SYNONYM: make merry

reveler (n): người tham dự (trong cuộc vui)

 • No reveler was hurt with these over-ripe tomatoes. Chẳng có người tham gia nào bị thương bởi những trái cà chua dập này.

3. take place /teɪk pleɪs/ (v) (take, took, taken) to happen, especially after previously being arranged or planned: diễn ra, xảy ra, được cử hành, được tổ chức

 • The festival takes place biannually. Lễ hội diễn ra 2 năm 1 lần.

 • Where will the next festival took place? Lễ hội kế tiếp được cử hành tại đâu

     Usage note:

 • Cụm từ "take place" chỉ dùng làm động từ cho chủ ngữ là một sự kiện, sự việc nào đó, và vẫn dịch là "được cử hành". Cụm "take place" không dùng làm động từ cho chủ ngữ là người gây nên hay tham gia vào sự kiện.

4. mayhem /ˈmeɪhem/ (n) confusion and fear, usually caused by violent behaviour or by some sudden shocking event: sự lộn xộn, tán loạn

 • to create mayhem in a crowd: tạo sự hỗn loạn trong đám đông

 • There was absolute mayhem when everyone tried to throw tomatoes at each other. Thật là một sự tán loạn khi mọi người cố ném những trái cà chua vào nhau.

 • an out-and-out mayhem: một mớ hoàn toàn lộn xôn

5. over-ripe /ˌoʊvərˈraɪp/ too ripe: chín quá, dập (rau, củ, quả...)

 • Pea pods burst open when overripe. Vỏ đậu sẽ tách ra khi nó quá chín.

 • Neither unripe nor over-ripe fruit takes good. Quả xanh hay quả quá chín đều ăn không ngon.

 • They only use the over-ripe tomatoes in Tomatina. Họ chỉ sử dụng những trái cà chua dập trong lễ hội ném cà chua Tomatina. 

Một cuộc chiến đồ ăn quy mô lớn.

Lễ hội ném cà chua hằng năm, hay còn được gọi là "Tomatina" ở Bunol, Tân Ban Nha. Hàng chục ngàn người tham dự trượt lướt qua lại "bãi chiến trường đỏ màu cà chua", hò hét ầm ĩ để ca tụng loài trái cây làm sốt này.


Lễ hội này, thực ra nó có nghĩa là "cuộc chiến cà chua", diễn ra vào ngày Thứ 4 cuối cùng của tháng 8, và bắt đầu từ năm 1945.


Và lý do cho sự hỗn độn này là gi? Lạ thay, chẳng có lý do nào cả -- chỉ là cái cớ  để ném trái cà chua chín dập vào nhau (cho vui) mà thôi.

 

Send To Friend Print
Other News
Gov't to Rein in Online Gaming
Psychic Croc Picks Election Winner
Lennon Fans Oppose Killer's Release
Rafael Nadal Wins Wimbledon Championship 2010
Iroquois Lacrosse Team Denied Visas by U.K.
Spain Wins World Cup
Latin America celebrates
Penguins Play Soccer in South Korea
Bull Gores Man to Death in Pamplona
New Life for Classic Michael Jackson
[More]
Search and Download
                       
  Sign up     Forgot your password
CommuniTEEN
Vietnam - World
Business
Science
Living
Environment
Entertainment
Viet Nam Tourism up by 35%   
Whales Arrive in Argentina   
US House Representatives Voting on Debt Ceiling Plan   
Bill Gates to Become Comic Book Hero   
Madonna Maintains her Throne   
TIME Magazine Unveils its 100 Most Influential   
Ancient Remains of Thalattosaur   
Jackson Kids Dedicate Father's Art   
Balloon Dresses a Boom for Artist   
Escaped Peacock Picks Perilous Perch   
Recommended Books
Statistics
Today: 19
Yesterday:             457
Total: 5,008,371
4/9/2020 1:07:45 AM------4/9/2020 12:00:00 AM
ET Help
About the ET
Advertise with Us
Contact Us
Complaints
Terms of Use
Privacy & Cookies